Gia hạn thị thực Visa quá hạn, hết hạn xử lý như thế nào?

visa mỹ

Chuyên gia cấp 3
Thượng đế
Bài viết
25
#1

Như thế nào được coi là visa quá hạnĐối với người mang thị thực hoặc thẻ định cư nước ngoài được cấp visa, các loại thị thực, giấy miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam lưu trú quá thời gian cho phép từ 01 ngày được coi là quá hạn.

Quá hạn visa bị phạt như thế nào?Theo quy định mới của cục quản lý xuất nhập cảnh bắt đầu áp dụng từ ngày 1/1/2015 người nước ngoài lưu trú tại Việt Nam khi quá hạn visa sẽ bị xử phạt hành chính về trật tự an ninh xã hội. Tuy nhiên tùy theo mức độ khác nhau của người vi phạm thì mức độ xử phạt cũng khác nhau

Visa quá hạn, visa trễ hạn có được phép gia hạn hay không?Việc hỗ trợ công dân nước ngoài tại Việt Nam khi quá hạn visa là trách nhiệm của cơ quan quản lý Xuất nhập cảnh. Thông thường, các cơ quan hết sức giúp đỡ các công dân quá hạn. Tuy nhiên để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, chỉ những người khai báo rõ ràng trung thực và lý do chính đáng mới được xem xét hỗ trợ gia hạn. Và được phép gia hạn nếu các vi phạm là không nghiêm trọng .

Các mức xử phạtXử phạt hành chính: đối với những người quá hạn visa với thời gian ít, tính theo ngày.
Xử phạt buộc xuất cảnh: với hành vi vi phạm và cố tình vi phạm với thời gian dài sẽ xử lý xử phạt hành chính bằng tiền, hoặc buộc xuất cảnh.
Xử phạt trục xuất: đối với những người cố tình vi phạm nhiều lần,nghiêm trọng về thời gian, thiếu tôn trọng luật pháp mức xử phạt có thể gồm cả phạt hành chính, giới hạn quyền xuất nhập cảnh Việt Nam và buộc trục xuất.

Đối với thị thực công tác làm việc ngắn hạn, hội nghị…:Khi hết hạn, buộc phải có cơ quan chủ quản bảo lãnh xin gia hạn visa VIệt Nam hoặc xin cấp thị thực. Tuy nhiên việc gia hạn là hạn chế.

Đối với giấy miễn thị thực, thăm thân:Khi quá hạn, buộc phải có người thân bảo lãnh và có xác nhận của địa phương nơi người nước ngoài cư trú.
Số tiền xử phạt sẽ quá hạn visa là bao nhiêu?

  • Quá hạn đến 10 ngày phạt:1,250,000 VNĐ là mức phạt phổ biến
  • Quán hạn đến 1 tháng: 4,000,000 VNĐ là mức phạt phổ biến
  • Quán hạn 1-3 tháng: mức phạt khoảng 10,000,000 VNĐ
  • Quá hạn 1 năm: sẽ căn cứ theo mức thực tế mức phạt > 16,000,000VNĐ và buộc xuất cảnh, hạn chế xuất nhập cảnh và cấm trong khoảng thời gian quy định.

Xin lưu ý: việc xử phạt sẽ được thực hiện đồng thời trong thủ tục gia hạn visa Việt Nam tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Để tránh việc bị cấm nhập cảnh, hạn chế nhập cảnh các bạn nên làm công văn giải trình rõ lý do quá hạn visa để được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tạo điều kiện.