THỦ TỤC GHI CHÚ LY HÔN

Bảo Ngọc

Chuyên gia cấp 3
Thượng đế
Bài viết
33
#1
Theo Pháp luật hiện hành, thủ tục ghi chú ly hôn là một trong những thủ tục quan trọng, tuy nhiên, không phải ai cũng biết phân biệt và thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn.

Thủ tục ghi chú ly hôn là gì?

Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài nhưng xảy ra mâu thuẫn và phải thực hiện thủ tục ly hôn ở nước ngoài, để những giấy tờ ly hôn này được công nhận ở Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn theo Thông tư 16/2010/TT-BTP.

Nói một cách đơn giản, ghi chú ly hôn chính là việc mà Pháp luật Việt Nam công nhận các giấy tờ ly hôn được thực hiện tại nước ngoài là hợp pháp và có quyền sử dụng các giấy tờ ấy vào các mục đích khác nhau tại Việt Nam.

Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của Pháp luật Việt Nam, dịch ra tiếng Việt và chứng thực.

thu-tuc-ghi-chu-ly-hon-visadep-jpg.2188


Những trường hợp phải thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn
Đối tượng phải tiến hành thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn bao gồm:

  • Công dân Việt Nam đã ly hôn ở nước ngoài và bây giờ về thường trú tại Việt Nam;
  • Các trường hợp đã đăng ký kết hôn tại Việt Nam và ghi chú việc kết hôn này với cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam, sau đó, họ thực hiện ly hôn ở nước ngoài;
  • Các trường hợp người có quốc tịch nước ngoài muốn kết hơn ở Việt Nam, mà trước đó đã ly hôn ở nước ngoài;
  • Các trường hợp khác, nếu đương sự yêu cầu.
Người đề nghị thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn có thể ủy quyền cho người khác. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần giấy ủy quyền nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ.

Cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục ghi chú ly hôn:
Sở Tư pháp

Thời gian giải quyết thủ tục ghi chú ly hôn:
13 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ

Lệ phí thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn:
50.000 đồng

Hồ sơ thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn:
Để thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn, đương sự phải chuẩn bị những giấy tờ sau và lập thành 02 bộ hồ sơ:

  • Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài (theo mẫu);
  • Bản sao giấy tờ chứng minh việc ly hôn: Bán án/Quyết định ly hôn của Tòa án nước ngoài; Bản thỏa thuận ly hôn do Tòa án hay cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài cấp, đã có hiệu lực thi hành hoặc các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài cấp công nhận việc ly hôn;
  • Bản sao chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ khác của người có đơn yêu cầu;
  • Bản sao hộ khẩu (trong trường hợp công dân Việt Nam ở nước ngoài về thường trú tại Việt Nam).
Như vậy, mối quan hệ hôn nhân của công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài được giải quyết ở nước ngoài chỉ được pháp luật Việt Nam thừa nhận khi hoàn tất thủ tục ghi chú ly hôn.