Rao vặt Sản xuất biển chức vụ,biển để bàn làm việc,cung cấp biển gỗ đồng,biển ăn mòn,biển chức danh mạ vàng

huongvfa

Chuyên gia cấp 3
Thượng đế
Bài viết
34
#1

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2Fproxy%2FUqysmtgboLzgd2uc3lrKSKbe0xU9W-yxTD_GxbA_mctzfkbOGI2m4ikUjcrqZyxT1jQtzlZiuOVMqnsrCzLuQa9dtN6yfeaEUCGTdhjwiw%3Ds0-d&hash=1e07dfba0932440092d8c29c9f3d5c4d

Công Ty Quà Tặng Đối NGoại (VFA)

Chuyên sản xuất và cung cấp biển chức danh để bàn,biển chức vị,biển gỗ đồng,làm biển mica ... Làm biển chức danh,nhận làm biển chức danh,chuyên cung cấp biển chức danh để bàn,biển chức danh cán bộ cao cấp, sản xuất bảng chức vụ gỗ đồng.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fproxy%2FdbwwcIlXw7VpXpZNs3a1mGqh6F46bvbxL3Q0DHhNtimuXY2UjAQ3Is4A6c85mQgliZILpcHcPhFdvkFu_m0Pduz9uZasWOK3F7J6loY0XExssv8P2smK51gXp0I%3Ds0-d&hash=25f5f669fb6d0ee7112cf2f9422d72a0
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fproxy%2FQxTSZjHZ03tSpHm5D7AnEnycGR_XTcpT0CA54SRPpOYStzAaMk4T5o2fJ58yHMNFOKgIiAonAD2CJeCSCx0TUIGdcKRG8Cs3M7zmvqZ4xs46PdLbd_urNgOIpao%3Ds0-d&hash=7b41f4e22f8cefa3063ff25aea024fbf
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2Fproxy%2FrFDamHTA1Y2Kc4Fb7mw5YQnt_8vpxBIQAegmTu-cZZRtk0E7yYYgZd5K5QQCao3l9-Gvv0W5FnL322QaQ5KbffbctOi_8GVilcVNRAczM5EIbFK-vV4p43Y3B-Q%3Ds0-d&hash=795205a6314c69cabe911ee1303b5cc1
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2Fproxy%2FW6pgyDm-ccIrvN9LFDWYWde1NzY6-2ulsonjAyLbncu8baMe7uLFNgFYTzNi-58IcUfcnXMwkd2WmChtkR2fAJVYCM8EqcEE-XS5V3EclSo0PpNn3vBW_m9_zbY%3Ds0-d&hash=530be36238d4cc46c6486f998a3dfaac
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fproxy%2FNSBiOSh-5DZUKWoMQ9DujLOSM4VE1D14-uzsWbWuUroSXVvhlpWYhUDFhxHN3VMIP3N1F-xb5XF4t0Vci2IWMAO44Y1dihqPnU0--AlP3QJu6gTb8cSsjQI6Mgg%3Ds0-d&hash=1f20b1c902f464f240548ecb8abd32fb
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fproxy%2FSiHa1yeqHvhAMNXV2IfBm9LCe655he5_Yrfj1j0c9ct5Q_upYDJSPZnxgO8MMdfQrQKGyQUqzHoCRi2qy-75ft9qkCHOHo-AizFt1WuRtGlre4BHzOBS-_Z8muA%3Ds0-d&hash=13fe8705bf45c2625e2fbafba5f0bac1
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2Fproxy%2F80G5WW2FKGRBXhPGU9CPiW-nxKAtQ_Sp4yg2mvxHvisHID3jMLO4ibMnmguKPGUEEI6NHq5PWRf4gKyfkA5nS2nMZlGQ-jr3VAYJ1K402q9NxvwBIMHQwKmpFMo%3Ds0-d&hash=9f2029b017c261476b2f44a9e043c8ff
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fproxy%2FsrKVf8YUSG5ZifTgQNWmDTtFr27Y2_rhHSlJygi2GUlSoFTiYU5Gv4yUpz8Dl7ZhwTZxJlhaHvtvixMICPA-hpvSdQRAGjJsxVx59wXCuH2R1fFsjBIC_qvEH-4%3Ds0-d&hash=fbefef2a44265b90e764009a2a017048

Chuyên sản xuất:- Sản xuất biển chức danh

Sản xuất biển chức danh để bàn

Sản xuất biển chức danh cán bộ

Sản xuất biển chức danh bằng đồng

Sản xuất biển chức danh gỗ đồng

Sản xuất biển chức danh pha lê

Sản xuất biển chức danh mica

Sản xuất biển chức danh đúc mạ vàng

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

CÔNG TY QUÀ TẶNG ĐỐI NGOẠI


Ms.Thanh Hương


Mobile:0988 088 567 - 0923 008 678


Hotline.024 22 39 2468


Zalo:0988 088 567

ADD:Tòa Nhà B10 Khu Đấu Giá Vạn Phúc - Đường Tố Hữu - Hà Đông - Hà Nội

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2Fproxy%2FUqysmtgboLzgd2uc3lrKSKbe0xU9W-yxTD_GxbA_mctzfkbOGI2m4ikUjcrqZyxT1jQtzlZiuOVMqnsrCzLuQa9dtN6yfeaEUCGTdhjwiw%3Ds0-d&hash=1e07dfba0932440092d8c29c9f3d5c4d