• Cộng đồng globaledu đang trong đợt tuyển MOD , SUB MOD...rất hoan nghênh anh em đăng ký thành viên tham gia nhiệt tình. Xem chi tiết tại đây
  • Globaledu.com.vn là nơi chia sẻ kiến thức & trải nghiệm về du lịch , du học , ẩm thực các quốc gia trên thế giới . Giới thiêu chung dịch vụ của bạn tại Globaledu Wiki

hướng dẫn đặt lịch hẹn xin cấp thị thực du lịch nauy (p1)

Hoàng Nguyễn

Chuyên gia đồng
Thượng đế
Bài viết
181
Nơi ở
TPHCM
#1
ĐẶT LỊCH HẸN

Hồ sơ xin visa được phép nộp trước ngày khởi hành không quá ba tháng. Những người đã có visa ra vào nhiều lần với thời hạn ít nhất là 6 tháng có thể nộp hồ sơ xin visa mới trước khi visa cũ hết hiệu lực.
(Theo Điều khoản 9 – Luật Visa)
Xin truy cập đường link sau để khai đơn online: Front page - Application Portal
Người nộp hồ sơ phải đặt hẹn online.
Hãy bấm vào đây để đặt hẹn của bạn
Bấm vào đây để xem hướng dẫn cách đặt hẹn.
Lưu ý: Những người nộp đơn theo dạng xin giấy phép cư trú/lao động Nauy, nhận được quyết định rõ ràng, (nhưng trước đây họ không nộp hồ sơ tại VFS Global) hoặc những người đang giữ giấy phép cư trú có hiệu lực tại Nauy nhưng làm mất thẻ cư trú, muốn sử dụng dịch vụ để VFS chuyển hộ chiếu của họ đến Đại Sứ Quán Nauy để dán visa nhập cảnh, xin vui lòng liên hệ chúng tôi trước qua số điện thoại +8428 3521 2002

Link đặt hẹn online: Norway Visa Information - Vietnam - Schedule an Appointment

(Online Appointment System will work better with below conditions/ Hệ thống đặt hẹn online sẽ hoạt động tốt hơn với điều kiện sau đây:

1. Using computer or laptop, it could be restricted to access the link with Ipad or smart phone/ Sử dụng máy tính bàn hoặc máy tính xách tay, Ipad hoặc điện thoại có thể bị hạn chế truy cập.​
2. Browsers/ Trình duyệt: Internet Explore version 10, 11.​
3. Using public or private internet because some company or organization’s internet will be restricted to access some websites contained images/ Sừ dụng mạng công cộng hoặc cá nhân, vì một số mạng ở công ty hoặc tổ chức sẽ bị hạn chế truy cập trang web có chứa hình ảnh.​

 Please access above link to make online appointment/ Vui lòng truy cập link trên để đặt hẹn online

lich-hen-1-png.107

lich-hen-2-png.108

lich-hen-3-png.109
1. At “Email ID” field: Use your current valued email ID (this will be your account name)/ Tại mục “Email ID” : sử dụng email hiện tại của bạn ( đây cũng sẽ là tên của tài khoản đăng nhập).

2. At “Contact Number” field must be: 84xxxx,/ Tại mục “ Contact Number”: điền số điện thoại bắt đầu 84xxxx

3. At field: create a password for your account (this is not the same password of your current email ID), this password must be included at least 8 letters and it must be included numbers (0, 1, 2…) and small letters (a, b, c …) and Big letters A, B, C, …) and special letters ( #, @, $...). For example: 01Jan@2017/ Tại mục “ Password” : tạo một mật khẩu cho tài khoản của bạn ( đây không phải là mật khẩu của email bạn), mật khầu này bạn phải tạo mới bao gồm ít nhất 8 ký tự, trong đó có chữ Hoa ( A, B…), chữ thường ( a, b…), con số ( 0,1..), và ký tự đặc biệt ( #, &, $...). Ví dụ: 01Jan@2017

 Click on “I’m not a robot”/ Click vào “I’m not a robot”
lich-hen-4-png.110

 Choose correct answers and click on < VERIFY>/ Chọn câu trả lời đúng và sau đó chọn “ Verify”
lich-hen-5-png.112

lich-hen-6-png.113

lich-hen-7-png.114

lich-hen-8-png.115

lich-hen-9-png.116

 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên: