Du lịch Trung quốc có cần chứng minh tài chính không?