• Cộng đồng globaledu đang trong đợt tuyển MOD , SUB MOD...rất hoan nghênh anh em đăng ký thành viên tham gia nhiệt tình. Xem chi tiết tại đây
  • Globaledu.com.vn là nơi chia sẻ kiến thức & trải nghiệm về du lịch , du học , ẩm thực các quốc gia trên thế giới . Giới thiêu chung dịch vụ của bạn tại Globaledu Wiki

Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan

Ms.Lucy

Chuyên gia cấp 3
Thượng đế
Bài viết
32
#1
1 . ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan

- Địa chỉ : 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
- Điện thoại: 251 5836-38, 253 4464, 242 190
- Mobile Phone :
- Fax: 254 4630, 241 154
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax): 251 7201, 250 7525
- Lãnh sự : 251 5837 / 115 hoặc 116
- Email : vnemb.th@mofa.gov.vn, konkaen.th@mofa.gov.vn
- Code : 00-66-043

2 . TLSQ Việt Nam tại Khonkaen (Thái Lan)

- Địa chỉ : 65/6 Chatapadung, Khonkaen 40000
- Điện thoại: 0
- Mobile Phone :
- Fax: 0
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : 0
- Code : 0