• Cộng đồng globaledu đang trong đợt tuyển MOD , SUB MOD...rất hoan nghênh anh em đăng ký thành viên tham gia nhiệt tình. Xem chi tiết tại đây
  • Globaledu.com.vn là nơi chia sẻ kiến thức & trải nghiệm về du lịch , du học , ẩm thực các quốc gia trên thế giới . Giới thiêu chung dịch vụ của bạn tại Globaledu Wiki

Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ

Ms.Lucy

Chuyên gia cấp 3
Thượng đế
Bài viết
32
#1
1 . LSQ Việt Nam tại Newyork

- Địa chỉ : 866 United Nations Plaza, Suite 435. New York, NY 10017. USA
- Điện thoại: 212 - 644 - 0594 / 0831
- Mobile Phone :
- Fax: 212 - 644 - 5732
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : info@vietnam-un.org
- Code :

2 . ĐSQ Việt Nam tại Hoa Kỳ

- Địa chỉ : 1233, 20th Street, N.W. Suite 400 Washington DC, 20036
- Điện thoại: 861 0737
- Mobile Phone :
- Fax: 861 0917
- Ngoài giờ (phone): 332 2937
- Ngoài giờ (fax): 861 1297
- Lãnh sự : 861 0694, 861 2293
- Email : vietnamembassy@msn.com
- Code : 00-1-202

3 . TLSQ Việt Nam tại SanFrancisco (Hoa Kỳ)

- Địa chỉ : 1700 California Street, Suite 430 San Francisco, CA.94109, USA
- Điện thoại: 922 1577, 922 1707
- Mobile Phone :
- Fax: 922 1848, 922 1757
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : info@vietnamconsulate-sf.org
- Code : 00-1-415

4 . PĐ Việt Nam tại LHQ (New York)

- Địa chỉ : 866 United Nations Plaza Suite 435 New York, N.Y. 10017
- Điện thoại: 644 0594
- Mobile Phone :
- Fax: 644 5732, 644 6972
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : pdnyr@vnmission.com
- Code : 00-1-212