Bank Statement là gì ?

DWQA QuestionsDanh mục đơn: Câu hỏi chungBank Statement là gì ?
Bảo ngọc asked 3 tuần ago

Bank Statement tiếng việt là gì ?

 

Bank Statement là gì ?
5 (100%) 2 votes
1 Answers
globaledu Nhân viên answered 3 tuần ago

Bank statement là báo cáo ngân hàng hoặc bảng sao kê tài khoản là bản tóm tắt các giao dịch tài chính đã xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định trên tài khoản ngân hàng do một cá nhân hoặc doanh nghiệp có tổ chức tài chính nắm giữ.
Bank statement thể hiện rõ các thông tin về số tiền khách hàng gửi, thời gian mở sổ, tất toán.

Trả lời choBank Statement là gì ?
5 (100%) 2 votes