Đi tìm “cặp đôi” cho câu

Tìm câu có nghĩa tương đương với câu cho sẵn là một dạng bài tập phổ biến. Với kiểu bài trắc nghiệm, học sinh chỉ cần chọn ra một trong bốn câu có nghĩa gần nhất với câu cho trước.

Yêu cầu của đề rất đơn giản nhưng nhiều học sinh tốn không ít thời gian quý báu cho dạng bài này.

A, Đối với bài thi tuyển sinh Đại học, dạng bài tập này thường có 5 đến 10 câu với form như sau:

Chọn phương án (A, B, C, hoặc D) ứng với câu có nghĩa gần nhất với mỗi câu cho sẵn sau đây:

She started learning English ten years ago.

A. She has not learnt English before.

B. She has learnt English since ten years.

C. She has started learning English for ten years.

D. She has learnt English for ten years.

B, Để làm tốt dạng bài này mà không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, các em nên lưu ý những mẹo nhỏ sau:

1. Khi đọc câu gốc, các em không nên tự mày mò suy nghĩ xem câu đó có thể được viết lại như thế nào. Thay vào đó, để tiết kiệm thời gian, hãy đọc trực tiếp các phương án cho sẵn rồi tìm ra điểm giống và khác nhau giữa chúng. Thông thường, người ra đề thi chỉ kiểm tra MỘT đơn vị kiến thức trong một câu hỏi. Vì thế học sinh rất dễ nhận biết phần kiến thức nào được kiểm tra. Hãy xem ví dụ sau đây:

“Leave my house now or I’ll call the police!” shouted the lady to the man.

A. The lady threatened to call the police if the man didn’t leave her house.

B. The lady said that she would call the police if the man didn’t leave her house.

C. The lady told the man that she would call the police if he didn’t leave her house.

D. The lady informed the man that she would call the police if he didn’t leave her house.

Ta thấy rằng mệnh đề sau của bốn phương án không có gì khác nhau. Điểm khác biệt duy nhất nằm ở động từ đi sau chủ ngữ. Chính động từ này đã nói lên ý nghĩa thực của lời nói trực tiếp trong câu gốc. Và điều học sinh cần làm là xác định ý nghĩa câu nói trực tiếp để chọn động từ thể hiện chính xác ý nghĩa đó. Trong câu hỏi trên, rõ ràng người phụ nữ đang đe dọa sẽ gọi cảnh sát nếu người đàn ông không chịu ra khỏi nhà bà ta. Trong 4 động từ threatened, said, told và informed thì threatened thể hiện rõ nhất ý nghĩa này nên A là đáp án đúng.

Những kiến thức thường được kiểm tra trong dạng bài tập này bao gồm: ý nghĩa câu trực tiếp (cần được làm rõ trong động từ chính của câu gián tiếp tương ứng), ý nghĩa của tình huống giao tiếp xã hội, ý nghĩa của động từ khuyết thiếu (will, shall, may, might, should, etc.), ý nghĩa hàm ẩn của các loại thì của động từ chính trong câu v.v…

2. Trong quá trình học tập, các em cần nắm vững cấu trúc cũng như cách dùng các cấu trúc câu, đặc biệt là các loại câu so sánh và câu điều kiện bởi vì những kiểu câu này có nhiều trường hợp, tương ứng với mỗi trường hợp lại có cách chia động từ khác nhau. Người ra đề thi thường dựa vào điểm này để xáo trộn các chi tiết nhỏ của các loại điều kiện hoặc so sánh với nhau, ghép chúng lệch nhau khiến học sinh bị rối và nhầm lẫn nếu không nắm vững cấu trúc. Ví dụ:

Chọn câu (ứng với A, B, C, hoặc D) diễn đạt đúng nghĩa câu sau:

I didn’t have an umbrella with me, so I got wet.

A. If I had had an umbrella, I wouldn’t get wet.

B. If I had had an umbrella, I would get wet.

C. If I had had an umbrella, I wouldn’t have got wet.

D. If I had had an umbrella, I would have got wet.

Câu gốc nói về một việc đã xảy ra ở trong quá khứ nên câu điều kiện dùng cho trường hợp này phải là câu điều kiện loại 3. Nếu không nhớ chắc chắn động từ trong câu điều kiện loại 3 được chia như thế nào, học sinh sẽ cảm thấy bối rối khi đọc 4 phương án trên và dẫn đến nhầm lẫn trong lựa chọn. Tuy nhiên, nếu học tập cẩn thận, các em sẽ biết rằng ở mệnh đề chính câu điều kiện loại 3, động từ được chia ở dạng “would have + P2” nên C là đáp án đúng.

3. Trong tiếng Anh có rất nhiều kiểu câu được diễn đạt bởi các cặp câu như “too” và “so… that”, “if… not” và “unless”, “neither… nor” và “not either…or”, “It takes…” và “spend…”. Khi đọc thấy câu gốc liên quan đến 1 trong các cặp câu đó, các em nên nghĩ ngay đến cấu trúc viết tương ứng. Khả năng tiên đoán này sẽ giúp cho việc xác định điểm giống và khác trong các phương án nhanh hơn và dễ hơn. Ví dụ:

Chọn câu (ứng với A, B, C, hoặc D) diễn đạt đúng nghĩa câu sau:

Learning English is not easy.

A. It is not easy to learning English.

B. It is easy learning English.

C. It is not easy to learn English.

D. It is not difficult to learn English.

Khi nhìn thấy câu có cụm động từ làm chủ ngữ ta nghĩ ngay đến cấu trúc “it’s + adj + to do sth” và công việc còn lại là xét xem câu nào đúng nghĩa nhất. Vì câu gốc ở dạng phủ định “not easy” nên trong câu tương đương cũng phải dùng “not easy” hoặc “difficult”. Và vì thế, chỉ có C là đáp án đúng.

Như vậy, với sự trợ giúp của 4 phương án, chỉ cần với một chút nhanh ý và thông minh trong việc xét điểm giống và khác nhau là các em có thể chọn được phương án phù hợp và thành công.

Samples

Chọn phương án (theo A, B, C, D) có nghĩa gần nhất với câu cho trước

1. “Don’t forget to phone the office”, she said.

A. She reminded him not forget to phone the office.

B. She reminded him to forget not to phone the office.

C. She reminded him to phone the office.

D. She reminded him about phoning the office.

2. It is believed that the man escaped in a stolen car.

A. The man is believed to be escaped in a stolen car.

B. The man is believed to have escaped in a stolen car.

C. The man was believed to be escaped in a stolen car.

D. They believed that the man stole the car.

3. They spent a lot of money on food and clothes.

A. A lot of money was spent on food and clothes.

B. A lot of money were spent on food and clothes.

C. A lot of money on food and clothes were spent.

D. Money was spent a lot on food and clothes.

4. The thief wore gloves so as to avoid leaving any fingerprints.

A. The thief wore gloves so as to not leave any fingerprints.

B. The thief wore gloves so that not leave any fingerprints.

C. The thief wore gloves in order not to leave any fingerprints.

D. The thief wore gloves in order to not leave any fingerprints.

5. Chọn câu (ứng với A hoặc B, C, D) diễn đạt đúng nghĩa câu sau:

The coffee was too hot for me to drink.

A. The coffee is so hot that I can’t drink it.

B. The coffee is so hot that I can’t drink.

C. The coffee was so hot that I couldn’t drink.

D. The coffee was so hot that I couldn’t drink it.

6. Chọn câu (ứng với A hoặc B, C, D) diễn đạt đúng nghĩa câu sau:

Jane is a better cook than Daisy.

A. Daisy can’t cook as good as Jane.

B. Daisy isn’t a cook as good as Jane.

C. Daisy can cook as badly as Jane.

D. Daisy can’t cook as well as Jane.

7. Chọn câu (ứng với A hoặc B, C, D) diễn đạt đúng nghĩa câu sau:

The problem is difficult to solve.

A. It is difficult problem to solve.

B. It is a problem difficult solve.

C. It is difficult to solve the problem.

D. It is difficult solve the problem.

8. “You should have finished the report by now,” John told his secretary.

A. John reproached his secretary for not having finished the report.

B. John said that his secretary had not finished the report.

C. John reminded his secretary of finishing the report on time.

D. John scolded his secretary for not having finished the report.

9. “Cigarette?” he asked. “No, thanks.” I said.

A. He asked for a cigarette, and I immediately refused.

B. He mentioned a cigarette, so I thanked him.

C. He offered me a cigarette, but I promptly declined.

D. He asked if I was smoking, and I denied at once.

10. “I will pay back the money, Gloria.” said Ivan.

A. Ivan apologised to Gloria for borrowing her money.

B. Ivan offered to pay Gloria the money back.

C. Ivan promised to pay back Gloria’s money.

D. Ivan suggested paying back the money to Gloria.

Đáp án bài thi mẫu trong bài học Câu đảo ngữ

1. Key: B

Hint: “Since” là dấu hiệu cho ta thấy câu trên được chia ở thì hiện tại hoàn thành. “Rarely” là dấu hiệu cho thấy câu có chứa đảo ngữ. She là dấu hiệu cho thấy chủ ngữ ở ngôi thứ 3 số ít. Kết hợp 2 yếu tố ta lựa chọn đáp án has.

2. Key: C

Hint: Vế sau của câu là mệnh đề chính trong một câu điều kiện loại III. Các đáp án được đưa ra không có từ “if”. Kết hợp 2 điều kiện trên ta thấy đây là câu điều kiện loại III có chứa đảo ngữ. Đáp án đúng là Had she known.

3. Key: C

Hint: Nhận thấy “So”đứng đầu câu nên đây là câu đảo ngữ có chứa “So”. Chủ ngữ là động từ ở ngôi thứ 3 số ít. Kết hợp 2 yếu tố trên ta lựa chọn đáp án is Snow White.

4. Key: B

Hint: Đây là câu đảo ngữ có chứa Never, chủ ngữ là I. Vậy đáp án đúng là have I been.

5. Key: A

Hint: Đây là câu đảo ngữ có chứa Seldom, chủ ngữ là số nhiều, động từ chia ở thì hiện tại đơn giản. Vậy đáp án đúng là do Mark and Juliet have.

6. Key: C

Hint: Đây là câu đảo ngữ có chứa Hardly. Đáp án đúng là had Jame given. 3 đáp án còn lại sai do không có sự kết hợp chính xác giữa động từ và đảo ngữ.

7. Key: B.

Hint: Đây là câu đảo ngữ có chứa Scarcely (chỉ mới, vừa vặn), động từ vế sau “the rain became much more heavier” ở dạng quá khứ. Vậy động vế trước đó phải ở dạng quá khứ hoàn thành. Đáp án đúng là had I come in.

8. Key: B

Hint: Đây là câu đảo ngữ chứa Only then (chỉ sau đó). Như vậy sự việc đã đề cập đến phải xảy ra rồi. Động từ được chia ở thì quá khứ đơn giản. Đáp án đúng là B.

9. Key: B

Hint: Đây là câu đảo ngữ có chứa No sooner (vừa mới). Động từ trong mệnh đề when được chia ở thì quá khứ đơn giản. Do đó động từ trong mệnh đề chứa No sooner ở dạng quá khứ hoàn thành là hợp lý hơn cả. Vậy đáp án đúng là had John gone out.

10. Key: C

Hint: “yesterday” là dấu hiệu cho biết động từ được chia ở thì quá khứ đơn giản. Do vậy đáp án đúng là was.

Global Education

Facebook Comments
Rate this post